مهر

24 اسفند 1401 15:57

آخرین قیمت دلار و یورو ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

آخرین قیمت دلار و یورو ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
آخرین قیمت دلار و یورو ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

قیمت دلار و یورو نسبت به روز گذشته تغییر زیادی نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دلار در بازار مبادله به قیمت ۴۰,۳۰۰ تومان رسیده و دلار حواله نیز به قیمت ۳۶۷۰۰ مبادله شد.

یورو اسکناس نیز به قیمت ۴۳,۲۱۲ تومان کشف قیمت شد، یورو حواله نیز به قیمت ۳۹,۳۵۲ تومان رسید.

درهم اسکناس نیز به قیمت ۱۰,۹۷۳ تومان مبادله شد، درهم حواله نیز به قیمت ۹,۹۹۳ تومان کشف شد.