رکنا

27 اسفند 1401 21:4

فیلم دیدنی از استقرار ناو‌های نیروی دریایی ایران، چین و روسیه در شمال اقیانوس هند

فیلم دیدنی از  استقرار ناو‌های نیروی دریایی ایران، چین و روسیه در شمال اقیانوس هند

فیلم دیدنی از استقرار ناو‌های نیروی دریایی ایران، چین و روسیه در شمال اقیانوس هند

رکنا: آخرین هماهنگی و طرح چهارمین رزمایش مرکب کمربند امنیت دریایی ‏ ۲۰۲۳ در شمال اقیانوس هند با ورود ناو‌های نیروی دریایی چین و روسیه به منطقه عمومی رزمایش به سواحل مکران صورت گرفت.