اقتصاد آنلاین

27 اسفند 1401 22:11

وورد به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی با حمایت همه جانبه حقیقی

وورد به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی با حمایت همه جانبه حقیقی
وورد به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی با حمایت همه جانبه حقیقی

بازار سهام امروز یک عملکرد فوق العاده از خود ثبت کرد و توانست با رشد ۸۴ هزار واحدی برای اولین بار در سال ۱۴۰۱ وارد کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین، رنگ سبز امروز بازار سهام یادآور اتفاقات خوش سال ۹۸ و ابتدای ۹۹ برای سهامداران بود‌ که بازار خیلی از روزها سبز یکرنگ بود و فرصت خرید به سرمایه گذاران نمی داد.

رشد امروز بازار سهام با ورود شدید پول حقیقی ها روبه رو بود و حقیقی ها در روزهای اخر معاملاتی بازار سهام بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان پول به بازار سهام تزریق کردند که این امر مهم ترین دلیل رشد پر قدرت بازار سهام بود.

به نظر بازار سهام آماده می شود تا در بهار سال ۱۴۰۲ سقف قبلی خود را پس بگیرد و بازدهی خوبی به سهام دارانی که بیش از ۲ سال با بازار نزولی رو به رو بودند، بدهد.

نقشه بازدهی بازارسرمایه

وورد به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی با حمایت همه جانبه حقیقی وورد به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی با حمایت همه جانبه حقیقی وورد به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی با حمایت همه جانبه حقیقی

روند معاملات بازار سهام

وورد به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی با حمایت همه جانبه حقیقی وورد به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی با حمایت همه جانبه حقیقی وورد به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی با حمایت همه جانبه حقیقی وورد به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی با حمایت همه جانبه حقیقی وورد به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی با حمایت همه جانبه حقیقی

رویدادهای مهم:

وورد به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی با حمایت همه جانبه حقیقی

بازار بدهی

وورد به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی با حمایت همه جانبه حقیقی وورد به کانال ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار واحدی با حمایت همه جانبه حقیقی

برچسب ها