رکنا

27 اسفند 1401 23:51

مه درخشان در فضا

مه درخشان در فضا
مه درخشان در فضا

رکنا: ناسا به تازگی در حساب کاربری خود تصویری زیبا از بخشی از فضا که توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر ثبت شده، منتشر کرد.