رکنا

دیروز 11:43

فیلم ادای احترام شمخانی به شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد

فیلم ادای احترام شمخانی به شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد

شمخانی امروز وارد بغداد پایتخت عراق شد.

به گزارش رکنا، ادای احترام شمخانی و هیأت ایرانی به شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس در فرودگاه بغداد مشاهده می کنید.