مهر

28 اسفند 1401 14:50

ماجرای به دنیا آمدن نوزاد ۱/۵میلیاردی در شرایط سخت برفی

ماجرای به دنیا آمدن نوزاد ۱/۵میلیاردی در شرایط سخت برفی
ماجرای به دنیا آمدن نوزاد ۱/۵میلیاردی در شرایط سخت برفی

ماجرای معجزه به دنیا آمدن یک نوزاد در شرایط سخت برفی را در این ویدئو ببینید.