رکنا

فیلم خودنمایی فراری 13 میلیارد تومانی با پلاک ملی در جاده شمال

رکنا: رکنا: فراری ۴۵۸ شاید خاص‌ترین خودرو وارد شده به کشور باشد که هنوز هم ورودش به خیابان‌ها توجه همه را جلب می‌کند.