مهر

13 فروردین 1402 16:22

توجه به طبیعت بخش مهمی از فرهنگ غنی ایرانیان است

توجه به طبیعت بخش مهمی از فرهنگ غنی ایرانیان است

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: از دیرباز توجه به طبیعت و اهتمام در حفظ محیط‌زیست، بخش مهمی از فرهنگ غنی ایرانیان بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امورخارجه کشورمان در حساب کاربری خود در توئیتر و به مناسبت روز طبیعت، نوشت: از دیرباز توجه به طبیعت و اهتمام در حفظ محیط‌زیست، بخش مهمی از فرهنگ غنی ایرانیان بوده است.

وی افزود: حل چالش جهانی محیط‌زیست نیازمند همکاری دسته‌جمعی دولت‌ها، مجامع بین المللی و مشارکت همگانی شهروندان است.