وقت صبح

5 خرداد 1402 20:59

گاف مجری صداوسیما در یک توئیت سوژه شد!

گاف مجری صداوسیما در یک توئیت سوژه شد!

امیرحسین ثابتی تصویری از دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک منتشر کرده و او را وزیر خارجه بلژیک نامیده است!

امیرحسین ثابتی تصویری از دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک منتشر کرده و او را وزیر خارجه بلژیک نامیده است!

به گزارش وقت صبح به نقل از بامدادنو: امیرحسین ثابتی، مجری شبکه افق که خود را تحلیلگر سیاسی نیز می‌خواند، تصویری از دریا صفایی، نماینده پارلمان بلژیک منتشر کرده و او را وزیر خارجه بلژیک نامیده است!

گاف مجری صداوسیما در یک توئیت سوژه شد!

برچسب ها