خبرآنلاین

۶۰ سال پیش با یک تومان چه چیزهایی می‌شد خرید؟/ تصویر

۶۰ سال پیش با یک تومان چه چیزهایی می‌شد خرید؟/ تصویر

با یک تومان در ۱۳۴۰ یک جفت کفش و در ۱۳۵۰ چهار جفت بند کفش می‌شد خرید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مقایسه قدرت خرید میزان پول یکسان در ۲ دهه یکی از مطالب خواندنی مطبوعات قدیمی بود.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

روزنامه اطلاعات ۲ خرداد ۱۳۵۳ به مقایسه قدرت خرید با یک تومان در سال‌های ابتدایی دهه ۵۰ و ۴۰ پرداخته که نتیجه نیم قرن بعد خواندنی است.

گزارش را بخوانید و عکسی از بازار تهران در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۴۰ تماشا کنید.

۶۰ سال پیش با یک تومان چه چیزهایی می‌شد خرید؟/ تصویر ۶۰ سال پیش با یک تومان چه چیزهایی می‌شد خرید؟/ تصویر ۶۰ سال پیش با یک تومان چه چیزهایی می‌شد خرید؟/ تصویر ۶۰ سال پیش با یک تومان چه چیزهایی می‌شد خرید؟/ تصویر

۲۲۳۲۲۵