خبرآنلاین

ببینید | ناشنیده‌هایی از آغاز جنگ تحمیلی / چرا به تکاوران ارتش تاکید «خودکشی» کردم؟

ناخدا یکم هوشنگ صمدی در کافه خبر خبرآنلاین با یادآوری خاطرات آزادی خرمشهر در اوایل دوران دفاع مقدس گفت: تکاور اسیر ندارد، فقط زندگی با عزت، زندگی با ذلت؛ هرگز.

23212