خبرآنلاین

پس لرزه اخراج دختر میرحسین موسوی از دانشگاه الزهرا /اخبار نگران کننده از اخراج دیگر اساتید و عزل و نصب های پرهزینه برای دولت پزشکیان

پس لرزه اخراج دختر میرحسین موسوی از دانشگاه الزهرا /اخبار نگران کننده از اخراج دیگر اساتید و عزل و نصب های پرهزینه برای دولت پزشکیان

آذر منصوری، به ماجرای اخراج دختر میرحسین موسوی از دانشگاه الزهرا واکنش نشان داد.

ببه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات، در واکنش به ماجرای اخراج دختر میرحسین موسوی از دانشگاه الزهرا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

‏در خبرها خواندم ⁧دکتر زهرا موسوی⁩ فرزند⁧ مهندس موسوی⁩ و خانم ⁧دکتر رهنورد⁩ از دانشگاه اخراج شده است. خبر اخراج اساتید دیگری نیز مطرح است. در حوزه های دیگر نیز اخبار نگران کننده ای از ایجاد تعهدات سنگین برای دولت چهاردهم و نیز عزل و نصب ها به گوش می رسد!

‏چه کسی پاسخگوست؟

پس لرزه اخراج دختر میرحسین موسوی از دانشگاه الزهرا /اخبار نگران کننده از اخراج دیگر اساتید و عزل و نصب های پرهزینه برای دولت پزشکیان

۲۹۲۱۹