خبرآنلاین

مشارکت زیر ۳۰ درصد در کردستان /مردم هرمزگان پدیده انتخابات شدند

مشارکت زیر ۳۰ درصد در کردستان /مردم هرمزگان پدیده انتخابات شدند

میزان مشارکت مردم استان هرمزگان که در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری ۵۲/۹ درصد بوده، در مرحله اول ۵۷ درصد و در سال ۱۴۰۰ میزان مشارکت ۵۸/۷۰ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مرحله دوم انتخابات چهاردهم نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم درسال ۱۴۰۰ که ۴۸ درصد اعلام شده بود، روند صعودی داشته است.

google-play
برای دسترسی سریع به اخبار برنامه "اخبارمن" را نصب کنید.

با این وجود در برخی از استان ها علیرغم افزایش مشارکت در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، میزان مشارکت نسبت به سال ۱۴۰۰ روند ریزشی داشته است. چنانچه در استان های ایلام، بوشهر، خراسان شمالی و جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران، فارس، کردستان، کرمان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران و هرمزگان اینگونه بوده است.

نکته قابل توجه دیگر در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، استان هرمزگان بوده است. میزان مشارکت در این استان که مرحله دوم انتخابات نسبت به سال ۱۴۰۰ روند کاهشی داشت، در مرحله دوم نیز ریزش خود را حفظ کرد و تنها ۵۲/۹ درصد در انتخابات مشارکت داشته است. میزان مشارکت مردم این استان در مرحله اول ۵۷ درصد و در سال ۱۴۰۰ میزان مشارکت ۵۸/۷۰ درصد بوده است.

از سوی دیگر، استان کردستان علیرغم اینکه با ۲۹/۲۴ درصد مشارکت، نسبت به مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم که ۲۳ درصد بوده، تا حدودی افزایش یافته است، اما در مقایسه با انتخابات ۱۴۰۰ که ۳۷/۳۷ درصد مشارکت داشته اند، به میزان قابل توجهی مشارکت ریزش داشته است.

۲۹۲۱۸