مهر

4 بهمن 1401 13:33

تحقق ۹۹ درصدی بودجه شهرداری تهران

تحقق ۹۹ درصدی بودجه شهرداری تهران
تحقق ۹۹ درصدی بودجه شهرداری تهران

شهردار تهران گفت: سال گذشته بودجه مصوب ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که ۳۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن، معادل حدود ۹۹ درصد بودجه محقق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در حاشیه یکصد و بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران پس از تقدیم بودجه سال آینده شهرداری به شورا در جمع خبرنگاران، گفت: سال گذشته بودجه مصوب ۳۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که ۳۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یعنی حدود ۹۹ درصد بودجه محقق شد که پایه افتخاری بنا شد. در بودجه امسال نیز بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان نقد و غیر نقد بود که بالای ۶۰ هزار میلیارد تومان محقق شده که افتخار جدیدی رقم خورد.

وی ادامه داد: در بودجه سال آینده شاهد رشد ۵۶ درصدی نسبت به بودجه سال جاری هستیم که بودجه را به رقم ۷۸ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان رسانده، این بودجه ویژگی‌های خاصی دارد از جمله اینکه در بخش هزینه‌ای شاهد کاهش پنج درصدی هستیم و بخش سرمایه‌ای و مالی را اضافه کردیم. به این ترتیب آبادانی شهر برای ما محقق شده و بخش هزینه‌ای کاهش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: در بودجه سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان سقف دوم بودجه بوده که این رقم برای سال آینده به ۳۰ هزار میلیارد افزایش پیدا می‌کند و بیشتر در بخش حمل و نقل زیرساخت‌ها صرف خواهد شد. این بخش از طریق رونق ساخت و ساز و گره گشایی از زندگی مردم و قدرالسهم مدیریت شهری از مالیات بر ارزش افزوده تأمین خواهد شد.

وی ادامه داد: در سقف سوم بودجه نیز مشارکت در قالب پروژه‌های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاری دیده شده است. بخشی از بدهی‌ها به بانک نیز از طرق مختلف تسویه خواهد شد و به همان میزانی که تعهداتمان به بانک‌ها را پرداخت می‌کنیم مقرر شده تا میزان ۵۰ درصد آن را بتوانیم تسهیلات دریافت کنیم.

وی در خصوص مجموعه شهر آفتاب و شهروند و قرارگیری آنها در چارت شهرداری تهران نیز گفت: ارائه خدمات اجتماعی مجموعه شهروند همانند گذشته ادامه پیدا خواهد کرد اما مقرر شد مجموعه‌های اقتصادی را در یک جا تجمیع کنیم. لذا چهارچوبی تنظیم شد که این مجموعه‌ها در معاونت مالی قرار بگیرند.