ایلنا

10 بهمن 1401 12:32

محبی به بازی با مس کرمان رسید

محبی به بازی با مس کرمان رسید

محبی به بازی با مس کرمان رسید

به گزارش ایلنا، محمد محبی مهاج استقلال در نیمه دوم بازی مقابل ملوان در یک صحنه مصدوم و ساپینتو مجبور شد او را از زمین بازی تعویض کند.

محبی از روز گذشته در تمرین استقلال حاضر شد تا مشخص شود مشکلی برای حضور در بازی روز پنجشنبه استقلال برابر مس کرمان نخواهد داشت.