وقت صبح

6 اسفند 1401 7:39

قیمت بلیط کنسرت اردیبهشت امیر تتلو؛ 100 میلیون تومان!

قیمت بلیط کنسرت اردیبهشت امیر تتلو؛ 100 میلیون تومان!

این بلیت‌ها به ترتیب ۲۰۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰ دلار است که این قیمت‌ها به ریال از دیروز تا امروز پنج میلیون تومان تغییر داشته است!

این بلیت‌ها به ترتیب ۲۰۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰ دلار است که این قیمت‌ها به ریال از دیروز تا امروز پنج میلیون تومان تغییر داشته است!

به گزارش وقت صبح به نقل از برترین‌ها، در شبکه‌های مجازی تصویری از قیمت بلیت‌های کنسرت تتلو منتشر شده که سروصدای زیادی به پا کرده است.

قیمت بلیت کنسرت جدید ‎«امیر تتلو» به این شرح تعیین شده است:

صد میلیون تومان

پنجاه میلیون تومان

بیست و پنج میلیون تومان

گفتنی است این بلیت‌ها به ترتیب ۲۰۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰ دلار است که این قیمت‌ها به ریال از دیروز تا امروز پنج میلیون تومان تغییر داشته است!