#آلودگی_هوا


برف و باران  حریف آلودگی هوا نشد

برف و باران حریف آلودگی هوا نشد

خبرگزاری فارس | 17 ساعت پیش
 | اینجا نفس کشیدن ممنوع است/تداوم 13 روزه آلودگی هوا

اینجا نفس کشیدن ممنوع است/تداوم 13 روزه آلودگی هوا

خبرگزاری فارس | دیروز 11:53
 | تهران در مرز وضعیت قرمز

تهران در مرز وضعیت قرمز

خبرگزاری فارس | دیروز 9:23
 | 

شاخص آلودگی هوا در مرز وضعیت قرمز قرار دارد

شاخص آلودگی هوا در مرز وضعیت قرمز قرار دارد

مهر | دیروز 9:15
 |