جدول لیگ1 فرانسه

آخرین تغییرات جدول لیگ1 فرانسه

# تیم بازی برد مساوی باخت گل تفاضل امتیاز
1
product

آنژه

0 0 0 0 0-0 0 0
2
product

استراسبورگ

0 0 0 0 0-0 0 0
3
product

اوسر

0 0 0 0 0-0 0 0
4
product

برست

0 0 0 0 0-0 0 0
5
product

پاری سن ژرمن

0 0 0 0 0-0 0 0
6
product

تولوز

0 0 0 0 0-0 0 0
7
product

رن

0 0 0 0 0-0 0 0
8
product

رنس

0 0 0 0 0-0 0 0
9
product

سنت اتین

0 0 0 0 0-0 0 0
10
product

لانس

0 0 0 0 0-0 0 0
11
product

لو آور

0 0 0 0 0-0 0 0
12
product

لیل

0 0 0 0 0-0 0 0
13
product

لیون

0 0 0 0 0-0 0 0
14
product

مارسی

0 0 0 0 0-0 0 0
15
product

مون پلیه

0 0 0 0 0-0 0 0
16
product

موناکو

0 0 0 0 0-0 0 0
17
product

نانت

0 0 0 0 0-0 0 0
18
product

نیس

0 0 0 0 0-0 0 0

اخبار لیگ1 فرانسه